IMG1
Dodavatelský řetězec a globální nákup
__________________________________________

Naše týmy dodavatelského řetězce a globálního nákupu jsou vynalézavé, agilní a podnikavé.

Náš tým hraje zásadní roli v dodávkách vysoce kvalitních produktů a služeb našim zákazníkům. Vytváříme globální obchodní síť partnerů a dodavatelů s cílem optimalizovat procesy dodavatelského řetězce.

IMG1

Vynalézavý


Náš tým dodavatelského řetězce a nákupu je silně motivován k tomu, aby nám pomohl zachovat stávající konkurenční výhodu a ještě ji posílit.

Ani se stovkami poboček, tisíci produkty a miliony zákazníků po celém světě nepřicházejí výzvy o mnoho větší nebo složitější než ty, které náš tým řeší každý den.

IMG1

Hbitý


Naše aktivity v oblasti nákupu přinášejí našim podnikům a zákazníkům podstatné a trvale udržitelné konkurenční výhody. 

Při nákupu technického zboží, surovin, služeb a logistických řešení potřebných k výrobě a distribuci našich produktů po celém světě spolupracujeme se sítí konkurenceschopných dodavatelů.  

IMG1

Podnikavý


Naše procesy řízení dodavatelského řetězce podporují tok materiálů pro výrobu, logistické operace na místě a dodávky našim zákazníkům.

Podporujeme naše obchodní jednotky po celém světě a pracujeme na strategických řešeních, která odlišují naši nabídku služeb, pomáhají nám zlepšovat naše služby pro zákazníky a optimalizovat strukturu našich nákladů.

To vše s jasným cílem dosáhnout zlepšení provozních výsledků.

Přidaná hodnota kariéry u společnosti DuPont

Příležitost

Výhody, které mi kariéra ve společnosti DuPont přináší:
• Profesní výzvy.
• Úkoly, které podporují kariérní růst a rozvoj schopností.
• Odměny navázané na kolektivní i individuální výkonnost.

Zkušenosti​​​​​​​​​​​​​​

 Co mě čeká na pracovišti ve společnosti DuPont:
• Prostředí, kde je kladen důraz na týmovou spolupráci.
• Prostředí, kde je kladen důraz na týmovou spolupráci.
• Vlídná a pro všechny příjemná atmosféra.

Účel

Věci, které dávají mé kariéře ve společnosti DuPont smysl:
• Uvádění inovací na trh, které zlepšují život.
• Závazek trvalé udržitelnosti, který dělá svět lepším.
• Prospěšnost pro komunity, ve kterých pracujeme a žijeme.

Naši lidé, naše hodnoty

IMG1
Bezpečnost a ochrana zdraví
_____
Zavazujeme se chránit bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a lidí v komunitách, kde působíme.
IMG1
Respekt k lidem
_____
K našim zaměstnancům a všem partnerům přistupujeme s profesionalitou, důstojností a respektem. Vytváříme prostředí, kde lidé mohou přispívat, inovovat a vynikat.
job-search-next-level-img2
Nejetičtější chování
_____
Chováme se v souladu s nejvyššími etickými normami, dodržujeme všechny platné zákony a vždy se snažíme být společností respektovanou na celém světě.
job-search-next-level-img2
Ochrana planety
_____
Pro naše zákazníky hledáme vědecká, trvale udržitelná řešení. Naše podniky vždy řídíme tak, aby chránily jak životní prostředí, tak přírodní zdroje na naší planetě – pro dnešní i pro budoucí generace.
Invent a Better N:ow

Připojte se ke komunitě, která pomáhá světu vzkvétat.

Nechte si zasílat aktuální informace o pracovních místech šitých na míru právě vám.