IMG1
Proč se k nám přidat
___________________________________________
Why I work at DuPont

Ve společnosti DuPont budete mít příležitost vytyčit si cíle, přijímat výzvy a získat nové schopnosti pro vybudování profesní dráhy, která vám přinese pocit prospěšnosti a uspokojení.

Odměňujeme zaměstnance konkurenceschopnými mzdami, zaměstnaneckými výhodami a rovněž pobídkovými programy, jimiž oceňujeme jejich dovednosti, kompetence a přínos k obchodním výsledkům.

Profesní dráha

​​​​​​​Ve společnosti DuPont budete mít příležitost podílet se na zajímavých a náročných projektech při řešení některých z nejsložitějších problémů současného světa. Práce pro společnost DuPont vytváří možnosti pro nasměrování vaší profesní dráhy.

Snažíme se poskytovat příležitost k růstu, abyste mohli pracovat na profesní dráze podle vlastního výběru se zaměřením na pozice, které umožňují samostatnost a využití vašich silných stránek. Podporujeme vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců.

Odměňování a zaměstnanecké výhody

Společnost DuPont je hrdá, že může nabídnout komplexní, integrovaný balíček celkových odměn, který zahrnuje konkurenceschopnou mzdu a zaměstnanecké výhody.

Zažijte pracovní prostředí společnosti DuPont, které podporuje spolupráci.

Zažijte inkluzivní prostředí, kde se ctí týmová práce, oceňuje se flexibilita a je zde příjemná atmosféra.

Závazek k podpoře rozmanitosti, rovnosti a začlenění

Společnost DuPont ctí závazek udržovat na pracovišti kulturu založenou na začlenění všech, díky čemuž je náš tým rozmanitý. Uznáváme a respektujeme všechny bez ohledu na jejich identitu a hodnoty. 

Máme zavedeny postupy a podpůrné systémy, jako jsou tyto skupiny zaměstnaneckých zdrojů (ERG): sítě společnosti DuPont pro pracovníky na začátku kariéry a pro ženy, lidé se sníženou pracovní schopností a jejich spojenci ve společnosti DuPont, firemní síť pro černošské zaměstnance společnosti DuPont (Corporate Black Employees Network – CBEN), asijská skupina společnosti DuPont, DuPont Pride, síť společnosti DuPont pro veterány a latinskoamerická síť společnosti DuPont.  Naše ERG nám umožňují rozvíjet naše dovednosti na podporu začlenění.

Prostředí podporující spolupráci

Jako společnost fungujeme v duchu začlenění a spolupráce a ceníme si rozmanitosti myšlení. Věříme, že nejlepších výsledků dosahujeme, když pracujeme společně a slavíme společně.

Flexibilní pracovní postupy

Abyste byli v práci co nejlepší, musí vaše práce vyhovovat vám, vaší rodině a životnímu stylu. Proto má společnost DuPont flexibilní pracovní kulturu a nabízí různé programy, aby každému zajistila tu správnou rovnováhu.


Poznejte náš cíl – poskytovat světu zásadní inovace, aby prosperoval – a přijměte jej za svůj!


.Inovace, které uvádíme na trh, obsahují společný závazek udržitelnosti, jenž dělá svět lepším, a jsou prospěšné pro komunity, ve kterých pracujeme a žijeme.

Usilujeme o udržitelnost

Společnost DuPont se zavázala k podpoře udržitelnosti. Využíváme své nadšení a osvědčené odborné znalosti v oblasti vědy a inovací k vytváření udržitelných řešení složitých problémů, kterým náš svět čelí. Pokrokem v plnění našich cílů přispíváme k udržitelnější budoucnosti.

Podporujeme komunity

Spojujeme se s lidmi a podporujeme pokrok prostřednictvím práce s komunitami, partnerství ve vzdělávání a silné kultury v oblasti dobrovolnictví.

Pokračujte v průzkumu DuPont